Om Sensing (yin)

sensing yin yoga

Sensing betyder att känna av och uppfatta vad som pågår inom sig. Utifrån det används rörelser och tänk om hur vi kan komma tillbaka till vår kropps balans. Vi använder tekniker som vi har kunskap om och erfarenhet av inom sedan lång tid tillbaka.

Vi rör oss mjukt, följsamt och utan någon prestation. Allt vi gör görs på kroppens villkor. Vi härmar djurs och naturfolks rörelsemönster och beteenden.

Ordet sensing betyder alltså "känna av" och det är grunden i det vi gör. Att känna av och lyssna inåt kan aldrig leda fel.

I Sensing Yin använder vi rörelser så som vaggande, lirkande, gungningar, spiralande och skakningar för att närma oss kroppens bindväv och nervsystemet. Vi stärker vår förmåga att känna av kroppen och rör oss på kroppens villkor. Avslappning är viktiga inslag i passen.

Inslag av sensing kan du bland annat komma i kontakt med under lunchyogan.

Jag har utbildat mig hos Mia Elmlund. Ett generöst utbud av filmer, kurser med mera hittar du på hennes sida Sensing Yoga.